20 февруари 2013 г.

Ако не разбираш физическата любов, ако не си разбрал Духовната любов, и Божествената любов не можеш да разбереш… Това, за което хората говорят, това е неразбраната любов в света. В какво седи неразбраната любов? В неразбраната любов ти не искаш да дадеш право на другите хора да живеят, ти искаш да подчиниш всичко на тебе – ти да живееш, пък другите хора да ти робуват. Разбраната Любов е, когато искаш всичките хора да живеят, както ти живееш, и да бъдат и другите щастливи, както ти си щастлив. Благото, което ти имаш, го искаш за всичките: както ти го чувстваш, и те да го чувстват.