19 февруари 2013 г.

Любовта с хиляди имена да я кръщавате, тя е Любов. Казвате: „Физическа любов”. Какво лошо има във физическата любов?... Във физическата любов има всичко Божествено, само че не го виждате. И в Божествената любов има всичко физическо – и него не го виждате. Във физическата любов има всичко духовно, но вие виждате само външната страна на Любовта. Когато виждате само физическата страна на Любовта, това е физическата любов. Така не се разсъждава: Любовта е една – тя се проявява, три проявления има.