18 февруари 2013 г.

Какъв трябва да бъде вашият идеал? Ако вие обичате една жена, за кого трябва да я обичате? Кой създаде тази жена? Ще кажете, че Природата я е създала. Добре, съгласен съм – обичайте тогава Природата повече, отколкото жената! Или ще кажете, че жената е създадена от Бога. Добре, обичайте тогава Бога повече, отколкото жената! Същото се отнася и до мъжа… Това е разрешението на въпроса. Не е въпросът да обичате жената или мъжа, но трябва да обичате повече Онзи, Който ги е създал. Обичайте повече Причината, обичайте повече Твореца от онова, което Той е създал. И понеже днес хората обичат повече жената и мъжа от Природата и от Бога, които са ги създали, вследствие на това върху главите им са се струпали най-големи нещастия. Тази е погрешката на техния живот, която те трябва да изправят.