17 февруари 2013 г.

Всички недоразумения в живота се дължат на това, че хората вървят по пътя на човешката любов, а животът по този начин не може да се поправи. Досега хората са вървели по пътя на човешката, на личната любов, която е създала много работи в света, но тя не може да донесе щастието на хората. А човек трябва да дойде до т.нар. Космическа Любов или Любов на душата. Любовта на душата трябва да се прояви, за да се оправи светът.