16 февруари 2013 г.

Един ден, когато не оценяваш този, в когото си се влюбил, ти ще умреш. Слушал съм някой да казва: „Не мога ли да намеря друга жена?”. Вие не знаете какво нещо е Природата – в Природата вие можете да намерите само една жена, няма много жени в Природата! Докато мислите, че можете да намерите много жени, вие не можете да разрешите въпроса… Виждаме, че някой се е влюбил в някого, и започваме да ревнуваме. Този човек се е влюбил в някого заради Бога, той помни своя Създател. Колко неща са ми казвали за хора, които са се влюбили, но аз казвам: тази работа не седи така – този човек се е влюбил в някого заради Бога.