14 февруари 2013 г.

"Когато Бог сближава хората, с това Той иска да им се открие. Когато Бог иска да се разкрие на двама души, Той им се явява – тогава те се обичат. Тъй щото, когато двама души се обичат, те се обичат не за да се познаят, но да познаят Бога в себе си. Любовта в света е процес, за да познаят хората Бога. Можем ли да познаем Бога, ще се познаем и ние; ако не познаем Бога, ние ще бъдем чужди в света един за друг. "