13 февруари 2013 г.

"Когато човек се е влюбил, когато е на тази трапеза, в него става едно втичане, но щом се затвори този път, това втичане от сърцето му изчезва, прекъсва се и той казва: „Тежка работа”… Казвате: „Тогава човек не трябва да се влюбва”. Невъзможно е, трябва да се влюбиш! „Ама защо, на какво основание?” Аз изхождам от друго гледище – невъзможно е човек да не яде. Ще яде и при това колкото храната е по-хубава, толкова по-добре за него. Каквато и да е храната, все трябва да ядеш. Непременно човек трябва да има хубава храна. Злото не е в яденето, но в неправилното хранене; злото не е във влюбването, но в неоценяването на онзи, в когото си се влюбил. "