01 февруари 2013 г.

Пиянството е допринесло вреда, понеже не е било намясто. Пияният става чувствителен към низшите духове и те го обсебват.