30 януари 2013 г.

Храната на човека напълно се определя от неговите мисли и чувства: каквито са неговите мисли и чувства, такава ще бъде и неговата храна. Следователно вие не можете да измените храната си, ако не измените вашите мисли и чувства – не само по форма, но съществено... Щом не можете да измените храната си, вие не можете да измените и своя живот.