29 януари 2013 г.

Яденето е свързано със симпатичната нервна система, с чувствата на човека. Изобщо яденето не спада към физическия свят, но към един по-висш свят от него. Простите движения спадат към физическия свят, яденето обаче спада към една по-висша култура. За да знае как да се храни, човек трябва да е от една по-висша култура.