28 януари 2013 г.

"За в бъдеще ще има школа за храненето на човека. Например в понеделник човек трябва да употребява такива храни, които да развиват неговото въображение; във вторник трябва да се храни с храни, които развиват енергия. "