27 януари 2013 г.

"Христос с пет хляба нахрани пет хиляди души и дванайсет коша останаха. Откъде дойде този хляб? От въздуха. Христос знаеше закона: увеличи се хлябът. Вие казвате: „Христос можеше!”. Туй е, защото вярваше, обичаше: Той живееше според закона на Любовта, Мъдростта и Истината. Всеки човек, който живее по същия закон, същото може да направи; който не живее, може да носи името на Христа, пак нищо не става. Не е името, което дава. "