26 януари 2013 г.

Във въздуха има доста масло. Онези, които дълго време са изучавали закона на храненето, употребяват по 50, по 100 грама ориз на ден и са здрави. Със сто грама масло ти половин година можеш да живееш, със 150 грама кашкавал ти цяла година можеш да живееш. Това е наука! Тази наука я знаеше Христос.