25 януари 2013 г.

"Човек, като отива при Бога, трябва да се учи какво иска Бог от него. Господ иска нещо от хората. Ако ти се досетиш за Божественото, което се изисква, и Господ ще се досети за онова, което ти искаш; ако ти не се досещаш за онова, което Той иска от тебе, и Той не се досеща. Любов за Любов, право за право! Или как ще го преведете? Ако ти проявиш Любов, и другите ще я проявят; ако ти не проявиш Любов, и другите няма да я проявят. "