23 януари 2013 г.

Всякога, за да постигнете една идея, опитайте най-първо: ако вие можете да пеете за нея, тя да ви въодушеви – вие може да постигнете идеята. Една идея може да ви въодушеви музикално. Там, дето музиката не взема участие в човека, в неговото състояние или в ума, или в чувствата, или в душата, нещата мъчно се постигат.