21 януари 2013 г.

„Ако не се родите от вода и Дух…” Аз превеждам думата вода с думата добро, а Духа – с Истината. Що е водата? Доброто… Истината е тази светлина, която постоянно влиза в нас – тя носи живот. Това, което виждаш, е Истината, която носи храна за човека – тя носи храна чрез светлината. Значи това, което носи истинската храна за човешката душа, това е Истината: тази храна е истинската светлина за душата.