20 януари 2013 г.

"Чели сте философски книги за съществуването на Бога – доказват Неговото съществуване. Тази идея, да се доказва, че Господ съществува, е смешна… Туй Същество, Което никъде не може да се събере, да Му туриш граници и да доказваш, че То съществува! Ако То съществува, трябва да има някой, който да Го е направил: съществуването разбира нещо, което е направено. Човек съществува, понеже човекът е направен; Бог, Който никой не Го е направил, как ще съществува? Под думата съществува разбирам нещо, което се е проявило не по негова лична воля, но по друга воля. "