18 януари 2013 г.

Истината никога не е горчива – няма по-сладко нещо от Истината! Истината е крайният предел, крайната цел: зад Истината не можеш да отидеш – зад Истината е смъртта, зад Истината е страданието. Сега вие сте зад Истината… Аз считам, че Любовта е начало на живота, а Истината е краят на живота: това са двата предела на Великото в света. Това, което се движи по средата и сформира нещата, това е знанието, това е Божествената Мъдрост. Ти не можеш да имаш Мъдрост в света, ако нямаш едно начало и един край: между тези два края трябва да се изпълни междината на вечността. Значи Мъдростта изпълва живота, Мъдростта изяснява какво нещо е Любовта и какво – Истината.