15 януари 2013 г.

"Противоречията ние не може да ги примирим в света: никой досега, който се е занимавал с противоречията, не е могъл да ги примири. И с безлюбието никой не може да се справи, защото и злото си има свое място. В злото човек добива повече сила, много малко Любов добива; в доброто добива повече Любов, повече живот – по-малко сила. Тъй щото, може би за в бъдеще, когато доброто и злото се влюбят едно в друго, злото ще даде от силата си на доброто, а доброто ще даде на злото от своята мекота. "