14 януари 2013 г.

"Казвате: „Защо трябва да пеем?“. Пеенето е, за да се урегулира онова, което си възприел; да може колкото си взел – да го дадеш навън, да го осмислиш. Тогава вече музиката има друг смисъл, възпитателно действа. "