13 януари 2013 г.

"Щом се говори за закона на Любовта, се подразбира, че ти не можеш да обичаш, докато не се отвориш. Обичането в света е закон. Най-първо ти трябва да се отвориш, да възприемеш нещо от външния свят, за да може да растеш, да започнеш да мислиш; и трябва да дадеш нещо, да направиш едно усилие в себе си. Ти не можеш да обичаш, ако не възприемеш нещо… Най-първо в Любовта ти ще вземеш положението да възприемаш – и тогава туй, което си възприел, ще остане отражение. "