12 януари 2013 г.

"Онзи, който те обича, той ще донесе материал, с който ти трябва да приготвиш яденето; а ти, който трябва да обичаш, ще сготвиш яденето, че и двамата да ядете. Единият ще донесе яденето, ти ще го приготвиш и двамата ще ядете. Ако той донесе яденето и вие не знаете как да го приготвите, ще се роди едно неестествено условие. Да обичаш някого, подразбира: с онова, което той ти е дал, да приготвиш нещо от него. "