11 януари 2013 г.

"Вие искате хората да се запознаят с вас. Всяко познанство е една необходимост. Всеки човек, който ви обича – това е една необходимост за него; и вие за да го обичате – това е една необходимост за вас. Ако тия двете необходимости съществуват, тогава има едно разрешение на въпроса. Сега не мислете, че тази работа е лесна – да се обичаме. Това е най-мъчната работа: няма по-мъчна работа от нея, както аз зная – да обичаш. Всичките неща произтичат от обичането. Ако знаеш как да обичаш, ще бъдеш щастлив; ако не знаеш как, ще те сполети най-голямото нещастие. "