09 януари 2013 г.

"Човек трябва да бъде една среда, през която Божествените сили да минават без никакво съпротивление. Има ли съпротивление, тогава се образува вътрешна реакция в ума и чувствата и човек влиза в противоречие със себе си. Не е работата само за един ден да имате отлично настроение – това не е още духовно състояние. Духовно състояние е човек да бъде тих и спокоен, когато е болен; да не изгубва присъствие на духа и пак да бъде радостен. "