08 януари 2013 г.

"Има нещо в света, което нас ни спъва – то е онзи неорганизиран свят. Има една лоша страна в хората, че човек, като стане учен, не иска и другите да станат учени като него; като стане силен, не иска да станат и другите силни като него. Ако и другите са силни, ще дойде едно състезание – ражда се неразбирането в живота: не се кооперират да турят силите си да работят като органи на Великото Цяло, но всеки човек иска да бъде като божество, че той да заповядва. "