07 януари 2013 г.

"Щом кажем, че Бог е всесилен, разбираме, че е на физическия свят; щом кажем, че Бог е огън пояждащ – в духовния свят е; щом кажем, че Бог е Светлина – в умствения свят е. Когато говорим за Бога, разбираме, че Той е навсякъде. Няма нещо, което да избегне от Неговия поглед – и най-малките същества, и най-малките атоми, йони и по-малките от тях – всичко е под Неговия поглед, не е останало нещо, което да не предвиди. Единственото нещо, което не държи в Своя ум, това са нашите глупости. "