06 януари 2013 г.

Бог не мяза на човек, Той не е като нас – Той е Същество, за Когото няма противоречие. От най-лошите работи може да изкара най-добри – Той злото го превръща на добро. Каквото Му дадеш, Той ще изкара най-хубавото, няма лошо нещо за Него – Той само знае как да го направи. То е свещено! Там като дойда, изувам обущата си.