03 януари 2013 г.

Земята, като се върти около Слънцето, му пее една песен. Светът само чрез музика ще се оправи! Музиката не е само нещо механично, не е само движение във въздуха, но и движение на човешкия ум, сърце и воля и е техен израз. Музикантите, когато свирят на хората, смекчават тяхното естество, укротяват ги.