02 януари 2013 г.

"Ти като станеш, запей най-първо, че тогава облечи дрехата си. Преди да туриш гащите, запей; туряш жилетката – попей и на нея; речете да се миете – попейте, че тогава си мийте лицето. Това е новото! Направете го една година, да видите каква магическа сила има правата мисъл, когато се прилага. "