01 януари 2013 г.

Казва се в прочетената глава, че Христос обърнал водата във вино. Така е, но водата може да се обърне във вино само тогава, когато човек се реши да служи на Бога. Виното подразбира новия живот, който човек трябва да заживее. Когато човек се реши да върши Волята Божия, и новият живот ще дойде. Тогава всички мъчнотии, страдания, противоречия, недоразумения, нещастия в живота ще изчезнат – човек ще се освободи от робството и ще влезе в свободата. Това подразбира християнство в новия смисъл. Ето защо хората трябва да се освободят от стария живот и да влязат в новия.