31 декември 2012 г.

"По някой път казвате: „Аз не съм честен, не съм светия, не съм добър”. Тези думи са неразбрани. Аз бих казал тъй: аз съм едно същество, което е намислило да иде при Господа да учи; аз съм едно същество, което съзнава, че трябва да направи една промяна в чувствата си – ще ида при Господа да ме научи. Аз съм едно същество, което е дошло до убеждението да направи една промяна в ума си – трябва да ида при Господа да се уча сега. Като ида при Господа да се уча, Той има много помощници; Той като ме види още – и в Него има една усмивка. Човекът, който е отишъл при Бога, той никога няма да забрави онази, хубавата усмивка! Бог само ще се усмихне, ще ти даде учител – и всичко тъй ще се нареди, че животът ще тръгне по мед и масло; страданията, които вече имате, ще можете да ги носите. "