30 декември 2012 г.

"Христос изявяваше Волята Божия и не служеше на Себе Си. Всеки човек, който в дадения случай извършва Волята Божия, както трябва, той е Христос. Казват: „Ти Христос ли си?”. Щом обичам хората, Христос съм; щом внасям навсякъде, дето мина, ред и порядък – Христос съм. Какво значи Христос? Вие можете да бъдете Христосовци! "