29 декември 2012 г.

В света всички трябва да работят за повдигането на жената, за да се изпълни Божественият план. Жената минава през посвещение… Докато жената не залюби Бога и не жертва всичко заради Него, тя по никой начин не може да се повдигне. Тя не трябва да жертва своите разбирания, с които се е родила, за никой мъж в света: това значи жена, която е посветена. Всяка жена, която се отрича от своите религиозни вярвания заради един мъж, е ужасна жена – тези жени именно са донесли най-големите нещастия, които съществуват.