28 декември 2012 г.

Че ако дойде Христос и ви се изяви, умрял ли е? Кой е Онзи, Който ви избавя от всичките страдания – не е ли Той? Не е ли Син Человечески, Който дойде и разрешава всички мъчнотии във вашия живот? Той е забулен в хиляди форми: под формата на вашия баща, на вашата майка, на вашия брат, на вашата сестра, на вашия слуга, под формата на едно дърво. Навсякъде, дето Го потърсиш – Той е!