26 декември 2012 г.

"Христос дойде на Земята да покани жените да се обърнат към Господа, да се покаят и да Го последват. Новата религия ще бъде религия на жените – да се откажат от баща си и от майка си, от сегашните си мъже, от всичко да се откажат. Какво ще кажете вие, мъжете, на това нещо? Трябва да се радвате, защото ще имате една нова жена, от която ще лъха нещо ново, идеално, хубаво. Тогава целият свят ще се преобрази. И тогава новата жена ще почне да меси хляба в света; тогава майките ще месят хляба, от който ще се раждат бъдещите деца в света. Тогава ще се раждат гении и светии. "