25 декември 2012 г.

Сега на всички вас пожелавам Словото в нас да стане плът, да се въплъти. Най-първо ще си изберете един идеал, с който трябва да живеете. Кой е той? Аз ще го нарека Новия Адам, Христос Го наричам, Син Человечески. Той ще дойде да съди – Синът Божий ще дойде в света. Кой е Синът Божий? Онзи, Който всякога обича повече хората, отколкото те са Го обичали.