24 декември 2012 г.

"Аз бих желал, който иде при мене, да ми разправи за своята любов, не за страданията си; аз бих желал да ми разправят за страданията, които излизат от Любовта. Една майка, която носи едно страдание на онова дете в утробата си, тя носи най-благородното страдание – тя скърби, но има радост в нея. Без Любов никой не може да роди. Помнете: без Любов никаква идея не може да се роди в света. "