23 декември 2012 г.

"Тъмните сили са вече победени в астралния свят; сега тук се води борбата, за да бъдат победени. Когато победят Светлите сили на Земята, ще дойде новото Небе и новата Земя. "