22 декември 2012 г.

"Сега във вашите погледи чета: „Кажи ни нещо утешително!”. Да ви кажа: скръбта ви ще се превърне на радост, но след като пострадате; сиромашията ви ще се превърне в богатство, но след като осиромашеете; болестта ви ще се превърне на здраве, но след като боледувате. Болестта трябва да мине през вас и да си замине – ще се спогодите с нея. Болестта иска пълно – ще ? дадеш. Казваш ?: „Какво искаш?”. Каквото иска, ще ? дадеш – и тя ще си върви. "