21 декември 2012 г.

Писанието казва: „Бог ще влее Духа Си и ще напише закон в сърцата на хората”. Пише го сега! За всички от вас, които сте готови да възприемате новата епоха, която иде, това неизбежно ще стане. Наричат го Второ пришествие, промяна на века, смяна – както искате го наричайте. Казва Бог: „Ще напиша закона в сърцата и ще вложа Духа Си, и ще Ме познаят от малък до голям”. Не може да познаваш някого, ако не го обичаш. Всички ще се обичате, ще се надпреварвате да си правите добро – за в бъдеще тъй ще бъде.