20 декември 2012 г.

Де се проявява съдбата? Съдбата в света, Провидението в света не се занимава с ония неща, които вие знаете. Съдбата се проявява там, дето вече се прекъсва човешкият порядък. Когато никой не може да ви помогне и вие кажете: „Тази работа е свършена!“, тогава ще се прояви Провидението. Вие искате Провидението да се прояви там, дето вие може да уредите работите.