19 декември 2012 г.

Всички лоши условия ще предизвикат в нас онова, хубавото, което е скрито, за да се познаем какви сме. Във време на мъчнотии и страдания ние се познаваме – доколко в нас Любовта е развита.