18 декември 2012 г.

"Казвате: „Лоши са условията”. Лошите условия се дават на добрите хора, за да изкарат нещо; добрите условия се дават на обикновените хора, които нищо няма да изкарат. Срещам всякога недоволни – всички искат, като повярват в Бога, да се оправят техните материални работи… Да живееш добре при неудобства – това е изкуство! "