17 декември 2012 г.

Някои хора не вярват на Провидението – те вярват в активната човешка мисъл, вярват в напредналия човешки живот. Аз пък съм против „напредналия живот”. Защо? Защото благото, което носи животът, не е в сегашния живот, който хората считат за напреднал.