16 декември 2012 г.

Ние се нуждаем от една наука, която да ни услужи да изменим нашия живот – сега да го изменим, защото сегашните условия, при които живеем, никога няма да ги намерим. В сегашното Бог работи. Всичко туй, което става, то е под ръководството на Божествения пръст. Всичкото наше минало Бог го превръща, и всичките наши несрети, които имаме в живота – Той поправя нещата: като страдат хората, от техните страдания поправя живота за в бъдеще.