15 декември 2012 г.

"Като не знаете своето минало, щом ви сполети някакво нещастие, вие страдате, измъчвате се, защото не знаете причините за това нещастие. И тогава вие мислите, че Бог някак посвоему е наредил нещата. Не, Бог е поставил всяко същество при такива условия, каквито са нужни за него; и всяко същество се ползва от това, което е изработило на времето си. "