14 декември 2012 г.

Новата Любов трябва да обхваща не само хората – тя трябва да обхваща всички живи същества. Трябва да се пазите от едно заблуждение. Като видите една жива форма, в която има живот, вие трябва с благоговение да се застъпите – тази, живата форма, е проявление на Бога.