13 декември 2012 г.

"Ти трябва да се радваш, че обичаш другиго: щом усетиш, че ти обичаш другиго, това е печалба. Щом обичаш другите, Любовта се увеличава. Ако обичаш само един, любовта ти е слаба; ако обичаш двама, любовта ти е на раздор; ако обичаш трима, това е равновесие. Ако обичаш четирима, петима… – колкото любовта ти по се увеличава, ставаш човек; докато се дойде до онова положение, да обичаш всички – ти вече замязваш на Бога. "