12 декември 2012 г.

"Какво разбирате под думата самовъзпитание? Тази дума произхожда на български от думата питАя, което значи храня. Да възпиташ, значи да храниш ума. Възпитание на чувствата – значи трябва да знаеш да храниш чувствата си… Самовъзпитанието седи в това: там, дето е наредено, като дойде една идея, тя предизвиква други идеи – те се нижат като цяла една мрежа. Мисълта на възпитаните хора е нанизана; онези, които не са възпитани, тяхната мисъл не се ниже. "