11 декември 2012 г.

Сега вие имате стари идеи – от хиляди години идеи носите със себе си, стари. Казвате: „Нещастен съм много“. Защо си нещастен? Защото си се натоварил с неорганизирани идеи. На тях господар стани! Намерете някоя ваша организирана идея!